Si voleu seguir rebent informació referent al Teatre L'Ateneu de Celrà, llegiu el missatge i ompliu els camps sol·licitats.
* indicates required

Ja ha entrat en vigor la nova normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016. 1. El responsable de tractament de les vostres dades és l'Ajuntament de Celrà. 2. La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal és per comunicar-vos informació rellevant i activitats referents a aquesta activitat. 3. Les vostres dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. 4. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat segons preveu la norma. 5. Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir a l'apartat 'protecció de dades de caràcter personal' de la pàgina web de l'Ajuntament de Celrà. L'Ajuntament de Celrà utilitzarà les vostres dades per trametre-us comunicacions sobre la seva activitat que us puguin ser d'interès. Per continuar rebent les nostres comunicacions, cal que empleneu aquest formulari.

Email Marketing Powered by Mailchimp